Kim jesteśmy?

Biuro Ekspertyz (Expertisebureau) Tijbout B.V. skupia specjalistów w pozyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe oraz szkody w wyniku zgonu. Jesteśmy niezależnym biurem i pracujemy jedynie dla ofiar wypadków. Od wielu lat występujemy z powodzeniem w imieniu naszych polskich klientów. Charakteryzujemy się wieloletnim doświadczeniem oraz rozległą wiedzą, przez co możemy zagwarantować Państwu możliwie jak najlepszą reprezentację Waszych interesów. Zapewniamy również obsługę w języku polskim.

Czym się zajmujemy?

Pierwszy krok to ocena możliwości załatwienia odszkodowania. Jeśli uznamy, że można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej za zaistniałe zdarzenie inną osobę/jednostkę, rozpoczynamy wtedy kompleksową inwentaryzację roszczeń oraz staramy się o ich pokrycie przez holenderskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Nasz cel to uzyskanie dla Państwa możliwie jak najwyższego odszkodowania. Doradzamy również przy szeregu innych, niepowiązanych bezpośrednio z wypadkiem spraw takich jak uzyskanie zasiłku z racji ubezpieczeń socjalnych.

W jakich przypadkach?

  • wypadek w pracy; pracownicy, również ci czasowi wynajmowani przez biura pośrednictwa pracy, powinni mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy. Jeżeli pracodawca zaniedba swój obowiązek stworzenia bezpiecznego miejsca pracy, w razie wypadku jest on odpowiedzialny za powstałe szkody i ma obowiązek je pokryć.
  • wypadek w ruchu drogowym; uczestnicy ruchu drogowego popełniają błędy i w związku z tym ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich błędów.
  • błędy medyczne; również i w świecie medycznym popełniane są błędy przez lekarzy, za skutki których odpowiadają lekarze lub szpitale.
  • wypadki w prywatnych sytuacjach; na przykład podczas rekreacji, uprawiania sportu lub też w czasie wykonywania zwykłych czynności dnia codziennego mogą zostać popełnione błędy, za skutki których mogą być odpowiedzialne osoby powodujące wypadek.

Jakie szkody podlegają zwrotowi?

  • koszty opieki medycznej
  • koszty dojazdów
  • koszty pomocy (domowej) oraz opieki nad poszkodowanym
  • stracona zdolność zarobkowa
  • rekompensata za ból i cierpienie (holenderskie smartengeld, oznaczające zwrot kosztów szkód niematerialnych)

Ile będzie to Państwa kosztować?

Nic. Nie naliczamy żadnych kosztów pośrednictwa, ani nie pobieramy prowizji od wynegocjowanego odszkodowania. Prawo holenderskie stanowi, że koszty opisanej tutaj reprezentacji prawnej muszą zostać pokryte przez stronę odpowiedzialną za wypadek. Tak właśnie działa nasza firma. Wstępna inwentaryzacja możliwości otrzymania odszkodowania jest również bezpłatna.

Pragną Państwo się z nami skontaktować?

Można do nas zadzwonić, napisać lub wysłać wiadomość drogą elektroniczną. Nasi polscy konsultanci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz w razie potrzeby służą poradą. W tym celu prosimy dzwonić pod numer: +31 36 5302437. Mogą Państwo również TUTAJ wypełnić formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Państwem możliwie jak najszybciej.