Bedrijfsongeval

Krijgt u te maken met een ongeval op het werk of tijdens werktijd, dan spreken we van een bedrijfsongeval. Tijbout helpt u bij de afhandeling van letselschade door een bedrijfsongeval. Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval Volgens de wet moet de werkgever alle maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt wanneer hij zijn […]

Een praktijkvoorbeeld: letselschade na een bedrijfsongeval

Wanneer u te maken krijgt met letselschade, dan komt er veel op u af. De letselschadespecialisten van Tijbout helpen u bij de afwikkeling van de letselschade en vertellen u precies wat er nodig is om de letselschadeclaim op de juiste manier af te ronden. Aan de hand van een casus uit de beroepspraktijk, vertellen we u graag meer over onze […]

Heb ik recht op een vergoeding bij shockschade?

Als je getuige bent van een ongeluk, dan kan dit een behoorlijke psychische impact hebben. Dat is zeker het geval als het een naaste betreft. Ook wanneer het niet direct een naaste betreft, maar het letsel wel zeer ernstig is, kan het zien van het slachtoffer psychisch lang doorwerken en kan er sprake zijn van letselschade. Voor dit psychische lijden […]

Wat is een affectieschadevergoeding?

Als een slachtoffer ernstig en blijvend lichamelijk letsel oploopt of overlijdt aan de gevolgen van een ongeval of misdrijf, dan kan dit grote impact hebben op de naasten of nabestaanden. Een schadevergoeding neemt het verdriet niet weg, maar is wel een blijk van erkenning en kan daarom een belangrijke bijdrage in het verwerkingsproces leveren. Met de komst van de Wet […]

Jouw rechten bij letselschade veroorzaakt door een dier

Heb je letselschade opgelopen door toedoen van een dier? Ben je bijvoorbeeld tijdens een wandeling gebeten door een hond? Dan is de kans groot dat je de schade die je als gevolg van het letsel ondervindt, kunt verhalen op de bezitter van het dier. In dit artikel leggen we je uit hoe dat precies zit en waar je bij het […]