Krijgt u te maken met een ongeval op het werk of tijdens werktijd, dan spreken we van een bedrijfsongeval. Tijbout helpt u bij de afhandeling van letselschade door een bedrijfsongeval.

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Volgens de wet moet de werkgever alle maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt wanneer hij zijn werk uitvoert. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Al heeft een werkgever nog zo zijn best gedaan om letselschade te voorkomen, toch kan het zo zijn dat er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Vaak is de werkgever dan alsnog aansprakelijk voor de schade.

Letselschade bij een bedrijfsongeval

Heeft u als gevolg van een bedrijfsongeval letselschade opgelopen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een letselschadevergoeding. De vergoeding voor de letselschade bestaat uit twee delen: een schadevergoeding voor de materiële schade en een schadevergoeding voor de immateriële schade. De schadevergoeding voor de immateriële schade noemen we ook wel het smartengeld.

“Er komt al genoeg op u af. Wij helpen en begeleiden u tijdens het hele traject zodat u zich kunt focussen op herstel.” – Lisette Tijbout, NIVRE Registerexpert

Hoe gaan wij te werk?

1. Eerste gesprek met cliënt

In het eerste gesprek bespreken we de toedracht van het ongeval. Ook leggen we in dit eerste gesprek uit wat de cliënt van ons kan verwachten en hoe de schaderegeling verloopt.

2. Informatie verzamelen over het bedrijfsongeval

We verzamelen alle informatie die ons meer kan vertellen over de locatie van het bedrijfsongeval en de veiligheidsvoorschriften die gelden op die locatie. Daarnaast verzamelen we informatie die ons vertelt of het slachtoffer deze voorschriften kon opvolgen en ook daadwerkelijk heeft opgevolgd.  

3. Aansprakelijkheid vaststellen

Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen we vaststellen wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Is dit de werkgever, dan stellen we deze aansprakelijk.

4. Welk letsel is er?

In een persoonlijk gesprek met de cliënt stellen we vast welk persoonlijk letsel er is naar aanleiding van het bedrijfsongeval. Hoe was de medische situatie voor het ongeluk en welke beperkingen ervaart de cliënt nu? Indien nodig regelen we dat de werkgever of de verzekeraar een voorschot betaalt.

5. Schade afwikkelen

Met behulp van een onafhankelijk medisch onderzoek stellen we de blijvende medische gevolgen vast en laten we de medisch specialist een toekomstperspectief schetsen. Is de verwachting dat het letsel in de toekomst verslechtert, dan kan bij een afwikkeling worden afgesproken dat er een voorbehoud wordt opgenomen. De letselschade wordt dan afgewikkeld, tot zover mogelijk. Treedt de verslechtering van de gezondheid op een later moment daadwerkelijk op, dan wordt het dossier heropend. Het is mogelijk dit voorbehoud in overleg met de aansprakelijke partij af te kopen.

Veelgestelde vragen

Is mijn werkgever aansprakelijk?

In de meeste situaties is uw werkgever aansprakelijk voor een ongeval dat u overkomt tijdens werktijd. Alleen wanneer de werkgever aantoont dat het niet gaat om een bedrijfsongeval of wanneer uw werkgever kan aantonen dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om het letsel te voorkomen, is er geen aansprakelijkheid.

Moet ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Heeft u letsel opgelopen tijdens werktijd, ongeacht of dit tijdens een pauze of op een andere locatie plaatsvond, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. Bij letsel waarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk is of bij letsel dat blijvend is, moet de werkgever het bedrijfsongeval melden bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een letselschadespecialist van Tijbout kan u helpen uw werkgever aansprakelijk te stellen.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Wanneer u uw werkgever aansprakelijk stelt voor het bedrijfsongeval, dan kunt u een letselschadevergoeding krijgen voor de onkosten die u maakt als gevolg van het ongeval. Ook heeft u recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade, ofwel een vergoeding voor pijn, ongemak en gederfde levensvreugde.

Is mijn werkgever verzekerd?

Vrijwel alle werkgevers in Nederland hebben een verzekering voor bedrijfsongevallen afgesloten, maar zo’n verzekering is niet verplicht. Wanneer de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en hiervoor verzekerd is, dan regelt de verzekering de financiële afhandeling.

Is mijn werkgever aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door collega?

Is uw letsel veroorzaakt door een collega? Ook dan is de werkgever vaak aansprakelijk. Zolang u kunt aantonen dat het bedrijfsgeval is gebeurd onder werktijd en dat de collega de schade heeft veroorzaakt, heeft u recht op een letselschadevergoeding.  

Gratis advies?

Tijbout brengt bij u geen kosten in rekening, omdat wij de kosten van onze dienstverlening verhalen op de aansprakelijke partij. Heeft u te maken met een bedrijfsongeval en wilt u dat een letselschadespecialist de schade voor u afwikkelt, neemt u dan contact met ons op.

< Terug naar al het nieuws