NLE benoemt nieuw bestuur

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) heeft onlangs een nieuw bestuur benoemd. Coen Tijbout, tot voor kort voorzitter van de NLE, blijft aan als penningmeester. De overige (nieuwe) bestuursleden zijn Annemiek van Reenen ten Kate, Rini Withagen (voorzitter), Mark van Dijk en Freek Schultz. De NLE vertegenwoordigt 17 letselschadebureaus, met een dossierbestand van plm. 17.000.